ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μερκούρη ΝαντίναΦαρμακοποιός, Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ
Καμπουράκη ΜαρίαΦαρμακοποιός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ
Αληγιάννης ΝεκτάριοςΦαρμακοποιός, Γραμματέας του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ
Χείλαρη ΑντιγόνηΦαρμακοποιός, Ταμίας του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ
Βουδούρη ΗλιάναΦαρμακοποιός, Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ
Φιλιάνος ΜάρκοςΦαρμακοποιός, Μέλος της ΕΕΕ
Μαρίνος ΕλευθέριοςΦαρμακοποιός, Μέλος της ΕΕΕ
Μιτάκης ΕμμανουήλΦαρμακοποιός, Μέλος της ΕΕΕ
Κακαγιάννης Στυλιανός Φαρμακοποιός, Μέλος της ΕΕΕ
Καλογερογιάννης ΧρήστοςΦαρμακοποιός, Μέλος της ΕΕΕ
Βοντζαλίδου ΑργυρώΧημικός, Μέλος της ΕΕΕ