ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Ιουλίου 2019

  1. Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.ethnopharmacologycongress/2019 . Σε περίπτωση δυσκολίας παρακαλούμε όπως αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε αρχείο word, με την ένδειξη προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση στον κύριο Γεράσιμο Κουλουμπή (k.ge@zita-congress.gr)
  2. Οι περιλήψεις θα πρέπει να ακολουθούν τις εξής οδηγίες:

Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.

Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία στο προβλεπόμενο πεδίο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Τίτλος εργασίας [Arial 12, έντονα (bold), διάστιχο 1, μέγιστος αριθμός λέξεων: 20]

[κενή γραμμή: 12 pt]

Επώνυμο Όνομα1, Επώνυμο Όνομα2, Επώνυμο Όνομα3 [Arial 11, πεζά, να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία, κέντρο προέλευσης συγγραφέα ως εκθέτης-αριθμός]

1 Ίδρυμα προέλευσης, διεύθυνση, πόλη, χώρα; 2 Ίδρυμα προέλευσης, διεύθυνση, πόλη, χώρα; 3 Ίδρυμα προέλευσης, διεύθυνση, πόλη, χώρα [Arial 10, πλάι, διάστιχο 1, να δοθούν τα κέντρα προέλευσης όλων των συγγραφέων]

[κενή γραμμή: 11 pt]

Περίληψη ερευνητικής εργασίας έως 300 λέξεις. Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής (όχι με τη μορφή τίτλων αλλά σαν θεματικό περιεχόμενο): Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικά & Μέθοδοι – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. Μέγιστος αριθμός αναφορών [1,2] μέχρι 5. [Arial 11, πεζά, διάστιχο 1, μέγιστος αριθμός λέξεων: 300]

[κενή γραμμή: 11 pt]

[1] Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 163, 51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

[2] Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304. [Arial 9, πεζά, διάστιχο 1, οι αναφορές να ακολουθούν τiς οδηγίες του Journal of Ethnopharmacology https://www.elsevier.com/journals/journal-of-ethnopharmacology/0378-8741/guide-for-authors#68000 ]

[κενή γραμμή: 11 pt]

Επισύναψη εικόνας (μέγιστο 1), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εικόνων να ακολουθούν τις οδηγίες του Journal of Ethnopharmacology, https://www.elsevier.com/journals/journal-of-ethnopharmacology/0378-8741/guide-for-authors#57200

Ο τελικός τρόπος παρουσίασης (Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση) θα αποφασισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή έπειτα από την αξιολόγηση των εργασιών.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για αποστολή περιλήψεων, εγγραφές, κράτηση τουριστικών πακέτων και οτιδήποτε αφορά στο συνέδριο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία οργανωτικής υποστήριξης στα ακόλουθα στοιχεία:

ZITA CONGRESS & TRAVEL S.A.

Ομήρου 29, Πέτα Σαρωνικού /

κος Σπύρος Σιδέρης, Τηλέφωνο: 2299440964, Email: s.si@zita-congress.gr