Το Εθνικό ‘Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, και την Υπηρεσία ”Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης” (ΕΚΤ).

Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και τη διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), στην καρδιά του πολιτιστικού κέντρου της Αθήνας, προσφέρει ποιοτική κάλυψη των αναγκών υποδομής για συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις και εκθέσεις, καθώς βρίσκεται σε:

 • Προνομιακή θέση ανάμεσα στα Μουσεία Μπενάκη, Βυζαντινό, Πολεμικό, Μοντέρνας Τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη και κοντά σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Πρεσβείες και Εμπορικές Εταιρείες.
 • Πολύ κοντά στην Ακρόπολη, την Πλάκα και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εξυπηρετείται απ’ όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, απέχει μόλις 200 μέτρα από το σταθμό ‘Ευαγγελισμός’ του ΜΕΤΡΟ.

Το ΕΙΕ διαθέτει:
Ένα μεγάλο αμφιθέατρο 280 θέσεων, το Αμφιθέατρο ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ’, που καλύπτει όλες τις σύγχρονες συνεδριακές απαιτήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή Συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, Συμποσίων, Διαλέξεων, Ημερίδων, Σεμιναρίων και Μορφωτικών Εκδηλώσεων.

Στον εξοπλισμό του Αμφιθεάτρου περιλαμβάνονται:

 • Χώρος Γραμματείας
 • Μικροφωνική εγκατάσταση (για τους ομιλητές και το κοινό)
 • Ασύρματα μικρόφωνα
 • 4 μεταφραστικοί θάλαμοι και σύστημα μετάφρασης σε 4 γλώσσες
 • Δυνατότητα μαγνητοφώνησης σε 4 γλώσσες

Πλήρης οπτικοακουστικός εξοπλισμός για ταυτόχρονη προβολή θεμάτων με:

 • Προβολέα Video (BARCO VCR-DVD)
 • Προβολείς slides
 • Επιδιασκόπιο (Overhead projector)
 • 2 προβολείς οροφής-σύνδεση με υπολογιστή και άμεση προβολή
 • Πρόσβαση σε INTERNET
 • Δύο οθόνες μεγάλης διάστασης
 • Λευκοπίνακες